TÁMOP 3.1.4 C-14

Egy pályázat margójára
Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 C pályázathoz
Intézményünk több, mint 60 éves életében alapvető változást hozott sikeres pályázatunk.
A hagyományokat megőrizve, mégis folyamatosan megújulva, kerestük a lehetőséget a további fejlődésre, oktatásunk jobbá tételére. A pályázat új utakat mutatott, új tanulási formákat, képzéseket biztosított a diákok és pedagógusok számára.
A projekt megvalósítása során nyelvi táborokat szerveztünk, az egészséges életmódra nevelés keretén belül egészségnapot, a pályaválasztást támogatva pályaorientációs napot, a digitális kompetenciák fejlesztésére informatika szakkört, a minél jobb színvonalú oktatás érdekében pedig pedagógus képzéseket valósítottunk meg.
Nyelvi táborok:
A pályázat keretén belül 3 nyelvi tábort valósítottunk meg. Az előkészítő szakaszban kijelöltük az oktató és kísérő tanárokat, meghatároztuk a táborok tematikáját, kijelöltük a növendékeket. Célunk az volt, hogy mindhárom táborban különböző hangszeren tanuló növendékek vegyenek részt, ezzel is színesítve a tábor programját. Mindhárom tábor a pályázatban meghatározott tanulói és oktató létszámmal teljesült, három, különböző helyszínen. A nyelvi tábornak célja az volt, hogy a tanulók idegen nyelv tudását fejlesszük, társalgásukat, kommunikációjukat elősegítsük olasz és angol nyelven. A hétköznapi kifejezések mellett a zenei kifejezések jelentését is megtanulták. A résztvevők diákok különböző szintű tudását felmértük, tudásszintjüknek megfelelően különböző csoportokba osztva fejlesztettük őket mindkét nyelven. A beszédkészség fejlesztésére szituációs gyakorlatokat sajátítottak el, idegen nyelven verseket és dalokat adtak elő egyénileg és csoportosan. A zenei szemelvényeket ritmushangszerekkel és gitárral színesítették. A tábori szabadprogramokat is moderáltuk. Volt filmvetítés idegen nyelven, volt activity és ki mit tud, volt tábortűz mellett éneklés, de még a számháborút is idegen nyelven játszották. Miután a tanulók a város különböző iskoláiból jöttek, közös volt bennük, hogy zenét tanulnak iskolánkban, így a zene nyelve is közös volt. A résztvevőket buszok szállították a tábor helyszínéra, mely a teljes időszak alatt biztosította a programban megjelölt helyszínekre való eljutást. A szállást és étkezést a nyertes szolgáltató maradéktalanul teljesítette.

1

2

3

4

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1

 

23

Egészségnap
A pályázatban vállalt egészségnapot sikeresen teljesítettük. Az előkészítő szakaszban meghatároztuk a programokat, kijelöltük a program felelősöket, beszereztük a szükséges eszközöket, hozzávalókat. A programok elsősorban az egészséges táplálkozásra, az egészséges mozgásra, a stressz kezelésre és a zene, mint lélekgyógyító energia témák köré csoportosult. A résztvevők megismerkedhettek a Kovács-módszerrel, mely elsősorban testet lazító gyakorlatsorok, melyek segítenek a feszültséget levezetni, az egész napos iskolapadban való ülésből eredő rossz testtartást javítani, a görcsös izomzatot lazítani. A kovács-módszer mellett Samurai Shiatsu foglakozást is tartottunk, mely hasonlóan a Kovács-módszerhez, segíti a gyermekek feszültségét oldani, az agresszió hatékony kezelésére mutat irányt különböző gyakorlatsorokon keresztül. Az egészségnapon a gyerekek megismerkedhettek különböző egészséges „édességekkel”, maguk is elkészíthették tanári irányítás mellett, amit később örömmel el is fogyasztottak. A programok között a zene lélekgyógyító erejéről is szó volt, mind ezek mellett a gyerekek maguk is bemutatták egy-egy kedvenc zeneművüket tanult hangszerükön és elmagyarázták a hallgatóknak, számukra mit jelent a zene.

DSC_0129

1

DSC_0140

Pályaorientációs nap
Intézményünkben járó gyerekek életkora 6-18 év közé esik. Néhányuk a zenét hivatásnak választja, ezért fontos számunkra, hogy segítsük pályaorientációjukat. A nap folyamán különböző programokkal tettük érdekessé és izgalmassá a zenei pályát. Volt karmesterképző, ahol a gyerekek vezényelni tanultak, volt zenei találd ki, hogy ki vagyok, ahol egy-egy pedagógus egy-egy ismert zeneszerző bőrébe bújt és barchoba jellegű kérdezz-felelek módszerrel, csapatokban összeállva találták ki a zeneszerzőket. Ehhez, különböző segítséget kaptak, de önállóan kellett eljutni a megfejtéshez. Használhattak lexikonokat, internetet, korábbi ismereteikre támaszkodhattak, jelrendszereket kellett megfejteniük, hogy lépésről-lépésre közelebb jussanak a megoldáshoz. Ezzel párhuzamosan, másik helyszínen hangszerbemutatót tartottunk, ahol saját maguk is készíthettek ritmushangszereket, melyeket emlékül haza is vihettek, vagy látod-e a zenét programot szerveztünk, ahol zenehallgatás útján, a bennük kirajzolódó képet kellett lerajzolniuk. A pályaorientációs nap fénypontja az a talk show volt, melyen egy zeneszerző, egy karmester és egy tuba művésszel találkozhattak a tanulók. Az előadók meséltek életükről, pályaválasztásukról, majd a gyerekek kérdésekkel halmozták el őket. Záró rendezvényként pedig olyan hangversenyt láthattak a tanulók, ahol már iskolánk volt növendékei mutatkoztak be, akik a zenét már hivatásuknak választották.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Informatika szakkör
A mai rohanó világban az informatika fontos szerepet játszik. A szaporodó digitális tananyag elengedhetetlenné teszi, hogy az informatikát összekapcsoljuk zeneoktatásunkkal. A pályázat által beszerezhető informatikai eszközök lehetővé tették számunkra, hogy a szolfézst, zeneelméletet, zenetörténetet IKT eszközök segítségével sajátítsák el növendékeink. A szolfézs – informatika szakkörökön megismerkedhettek különböző ingyenes szoftverekkel, tanári irányítással különböző feladatokat tudtak elvégezni, melyben az önellenőrzés lehetősége is benne rejlik. Ilyen feladatok a hallás – és ritmusérzék fejlesztő gyakorlatok, a zenei írás fejlesztése, a szolfézs elméleti részének gyakorlati alkalmazása, zeneszerzés, improvizáció, műfajismeret, zenetörténeti ismeretek bővítése. Míg a hagyományos szolfézs oktatás „unalmas” a tanulóknak, addig az informatika segítségével ugyanolyan érdekessé és játékossá tud válni, mint bármelyik számítógépes játék.
Mindezeket a módszereket külső szakértő segítségével tártuk fel és ismerkedtünk meg vele, azzal a céllal, hogy a jövőben beépítsük oktatásunkba és ezzel biztosítva a program fenntarthatóságát.

informatika-page-001