Comenius

Partner Intézmény:

Király-König Péter Zeneiskola, koordinátor: Paragi Jenõ
tohsm@freemail.hu
Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.
Honlap: www.kkpzi.hu

Koordináló Intézmény:

Základní umělecká skola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jarose 24, koordinátor: Vladimír Dohnal,
reditel@zusjk.cz
Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.
Honlap: www.zusjk.cz Résztvevõk:

Centre d’ Ensenyament de Primaria, Secundaria i Artistics Oriol Martorell Barcelona, Koordinátor : Angeles Almendros Gonzales,
aalmend1@hotmail.com
Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.
Honlap: http://www.xtec.es/cepa-oriol-martorell/

J.J.Fux – Konservatorium des Landes Steiermark in Graz, coordinator: Zuzana Ronck,
zuzanaronck@hotmail.com
Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Honlap: www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/150286/DE/

 

Kulturális gyökereink megjelenése mozgásformákban

Ez az elnevezése a Comenius 1.3 iskolafejlesztési programnak, ami négy európai ország közti együttműködést valósít meg. A négy ország: Spanyolország, Ausztria, Cseh Köztársaság, Magyarország.

A projekt célja a hasonló törekvésekkel és szerkezettel rendelkező , de különböző jellegű európai művészeti iskolák nevelési módszereinek és szerkezeti sajátosságainak megismerése. A program alapgondolata, hogy minden partner kulturális gyökereit megismerjük – zenei- , és tánc képzésükön keresztül. A program emellett megpróbálja megtalálni, hogy a különböző kulturális gyökerek hogyan alkalmazhatók és hasznosíthatók a művészeti képzés céljainak érdekében. Tananyagokat, technikákat, az órarendek rendszerét éppúgy vizsgáljuk, mint a tanulók korát és képzettségét.

A tanulók részvétele a programban segít, hogy a tanítási módszereket élőben láthassuk; és lehetőséget ad a gyermekeknek arra, hogy gyakoroljanak és előadjanak néhány nagy gonddal kiválasztott kompozíciót, melyek a résztvevő országok sajátos kultúráját képviselik.

Az együttműködés túlnyomórészt az internetes kommunikáción alapul , és partitúrák, CD-k, DVD-k, videókazetták és előadások felvételeinek cseréjéban nyilvánul meg. Emellett a program részeként néhány projekt-találkozó és diáklátogatás is megvalósul. Ezen nemzetközi események keretében lehetőség nyílik arra is, hogy a tanulók koncerteken mutassák be a tanult műveket. Az e-mailen történő kommunikáció kiindulási pontja: létrehozni a daloknak és egyéb kompozícióknak egy olyan listáját, amely a program témájával és az iskolák tanszakaival (hegedű, zongora, furulya, fuvola, klarinét, vonósok, zenekar, szolfézs, zeneelmélet, stb. ) összhangban van.

A teljes program három iskolai éven át tart. Az első évben az általános célkitűzés azoknak a hatásoknak a kutatása, amit az egyes országok kulturális gyökerei gyakoroltak főként a népzenére, -táncra, valamint a műzenére és -táncra – a reneszánsztól a kora klasszikus korig. A program második éve alatt a résztvevő országok klasszikus és romantikus korból származó zenéjével és táncaival foglalkozunk. A harmadik évben a kortárs zeneirodalom gyermekeknek szánt részére és az ehhez illő táncok tanulmányozására fókuszálunk, valamint az ezekkel összefüggő módszertani és előadásbeli felfogások kölcsönös megismerésére. A második és harmadik év kiemelt témája: Zenei oktatás a fogyatékos gyermekek számára. A program három éves munkája 2007 áprilisában Brnoban éri el a csúcspontját, a befejező projekt-találkozón. Ez a nemzetközi találkozó lehetőséget teremt egy három napos, nagyszabású Comenius koncert- fesztiválra is.

 

Külföldi kapcsolatok

A rendszerváltás után (1989-90) a Király-König Péter Zeneiskola is fokozatosan. építette külföldi kapcsolatait. Jelen pillanatban 14 európai város zenei, művészeti iskolájával állunk baráti viszonyban. Ezek között léteznek olyanok , melyekkel már régebben történt élő együttműködés, de a többségükkel rendszeresen közös programokat valósítunk meg. Főleg gálahangversenyeinkre, jelesebb évfordulóinkra, nemzetközi együttműködés keretében futó program keretén belül látunk vendégül külföldi zeneiskolai növendékeket, tanárokat. Így közvetlenül hallgathatjuk a más zenei kultúrából érkezők muzsikálását. A kísérő program keretén belül vendégeink tapasztalatokat szerezhetnek a nálunk folyó zenetanítási módszerekről valamint ismerkednek Szegeddel és annak zenei, kulturális életével. Külföldi látogatásaink alkalmával viszont lehetőséget teremtünk tanárainknak a külföldi kitekintésre, új tanítási módszerek tanulmányozására, legtehetségesebb növendékeink számára rangos külföldi hangversenyen történő bemutatkozásra, egyben jutalmazva őket eddigi eredményeikért valamint már most hozzásegítjük őket a karrierjük építéséhez.

Az első külföldi kapcsolat a balett tagozatunk által jött létre. A St. Pölten-ben (Ausztria) működö, Michael Fichtenbaum által vezetett balettiskolával. A 1990-1992-es években több cserét is lebonyolítottunk, melynek során a balettesek mellett több kamaracsoportunk, szólistánk is vendégszerepelt a város napján. Emlékezetes számunkra a st pölteniek szegedi előadása, melyen bemutatták Puppentheater (Babaszinház) c. egyfelvonásos balettet a Tantusz Művelődési Házban.. Honlap: www.st-poelten.gv.at/Content.Node/buergerservice/lebenslagen/ballett.php – 19k

Első hangszeres zeneiskolai cserepartnerünk a Stuttgart-i Stadtische Musikschule (Németország) zeneiskola volt. 1992. október 27-én a magyar és német gyerekek adtak közös koncertet Szegeden. . Stuttgarti kapcsolatunk 1993-ban folytatódott, ezúttal a szegedi fiatalok látogattak Németországba. Ez a csere az évek során háromszor ismétlődött és az Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál részeként csúcsosodott ki, amikor is a stuttgarti zeneiskola 70 fős szimfonikus zenekara adott hangversenyt Szegeden. Honlap: Stuttgarter Musikschule

Következő külföldi partnerünk Koglhof (Ausztria) névadónknak Király-König Péternek szülőfaluja. Több alkalommal is ellátogattunk ebbe a festőien szép alpesi faluba, ami Graztól északkeleti irányban, kb. 60 km-re fekszik. Itt is több esetben történt cserelátogatás, A faluban élénk fúvószenekari munka folyik, stájer harmonikásaik pedig elhozták Szegedre gálahangversenyeinkre hegyeik- völgyeik üzenetét. Honlap: www.koglhof.at/

A Guiro Ütőegyüttesünk személyes kapcsolatok révén többször járt Heidenheim-ben (Németország), és egyszer már ottani fiatalok is ellátogattak hozzánk. Honlap: www.heidenheim.de/

Darmstadt (Németország) Európai Ijfjúsági Zenekarával áll fenn régóta folyamatos kapcsolat. Évente 2-3 ifjú hangszeresünk vesz részt a zenekar munkájában, melynek során egy darmstadti szereplésre kerül sor, majd innét Darmstadt testvérvárosainak egyikében még egy -két koncerten is fellépnek. A Darmstadti Zeneiskolával is kapcsolatban állunk, Amadeus klarinét együttesünk és a Király Consort Blockflöte Együttesünk mutatkozott be a városban a Zeneiskolások Napján, mely látogatást az Európai Unióba történő belépésünket ünneplő gálahangversenyünk alkalmából viszonoztak. Honlap: www.darmstadt.de/

Gyakori vendégeink Turku (Finnország) testvérvárosunk ifjú muzsikusai. 1999. november 2-6-ig voltak először Szegeden a zeneiskola vonószenekarának tagjai. 2000. tavaszán viszonoztuk a látogatást. A rendszeresen Turkuba látogató szegedi ifjúsági delegációnak több ízben tagjai voltak zeneiskolánk tanulói. A kapcsolat állandóvá vált és egyik évben a turkui muzsikus delegációt fogadjuk, a következőben viszont mi utazunk hasonló nagyságrendű zeneiskolás társasággal. Honlap: www.turku.fi/

Személyes kapcsolatok útján létesítettünk kapcsolatot Treviso (Olaszország) Villorba negyedének zeneiskolájával. Honlap: www.comune.treviso.it/

Két ízben rendeztünk koncertet Mária és Alessandro Gagliardrinak Grosseto (Olaszország) zeneiskolája tanárainak részére. Honlap: www.gol.grosseto.it/

Szabadka (Jugoszlávia) város zeneiskolájával is aktív kapcsolatunk van hosszú évek óta. Évente egy cserét bonyolítunk le. Mi az iskolájuk napja alkalmából rendezett hangversenyen kapunk lehetőséget egy műsorszámmal a részvételre. Mi pedig gálahangversenyünkre várjuk ugyan így őket. Honlap: www.subotica.co.yu/en/

Temesváron ( Románia) a Ion Vidú Liceummal és Művészeti Iskolával áll fenn évente megújuló kapcsolatunk. Egyrészt egymás gálahangversenyein szerepelnek növendékeink, az ottani nemzetközi versenyekre viszünk növendéket és a növendék vonószenekari tagjaink közös hangversenyen lépnek fel a temesváriakkal szinte minden évben. Honlap: www.timisoara.ro/

Ljubljanából ( Szlovénia) először az Európai Únióba lépésünk alkalmából 2004. rendezett nemzetközi hangversenyünkre hívtunk résztvevőt, melyet mi is viszonoztunk. Együttműködésünk folyamatos. Honlap: www.g-vic-rudnik.lj.edus.si/

Brno (Csehország)) zeneiskolája 1997. május 30-án a “Zenélő Európa Szegeden” című rendezvényükön szerepelt egy kiváló brnói zongorista. 1998-ban vonószenekarunk látogatott Csehországba. Azóta is évente meghívjuk egymást egy-egy műsorszámmal a gálahangversenyeinkre. Új színt hozott a kapcsolatunkba a Comenius1.3 iskolafejlesztő programban történő közös együttműködés 2004-2007-ig. A program keretén belül évente oda-vissza egy kis delegáció tanulmányozta egymás zeneiskoláinak zenei, és pedegógiai tevékenységét és a hasznos tapasztalatokat kamatoztatja mindannyiunk előnyére. Elérhetőség:
reditel@zusjk.cz
Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

A Grazi ( Ausztria) J. J. Fux Konzervatóriummal a Comenius 1.3 program megindulásával 2003 őszén kerültünk kapcsolatba. Az együttműködés keretében tanáraink megismerték az ott folyó munkát, egyrészt tanították az ottani növendékeket, másrészt a Konzervatóriumi tanárok meghallgatták az ott tartózkodó szegedi növendékeinket. A közös koncerten tanulóink olyan formában is felléptek, hogy a kvartett fele magyar a többi osztrák fiatal volt. Honlap: www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/150286/DE

Barcelonában ( Spanyolország) a Cepa Mariol Martorell Művészeti Alap- és Középiskolával áll fenn kapcsolatunk 2003 óta. A Comenius 1.3 iskolafejlesztő programban együttműködő partnerek vagyunk. Vonószenekaraink cserekapcsolata is megvalósult és szólistáink is felléptek hangversenytermi és templomi hangversenyeken. A kapcsolatot a program befejezése után is folytatjuk. Honlap: www.xtec.es/cepa-oriol-martorell

Cividale del Frioliban vendégeskedtünk néhány éve vonószenekarunkkal és hangszeres szólistáinkkal nagy sikerrel, két Magyarországon élő onnét elszármazott olasz szponzor támogatásával. A Longobárd fővárosban, a neves Mittelteatro fesztivál részeként, két esten is kiemelkedő sikerrel bemutatkozott be zeneiskolánk. Honlap: www.nap.wikipedia.org/wiki/Cividale_del_Friuli

Külföldi zenei versenyeken is rendszeresen részt vesznek növendékeink. Eddig Szabadka (Szerbia), Temesvár ( Románia), Liezen ( Ausztria), Gorizia (Olaszország), Brüsszel (Belgium), Párizs (Franciaország) városokban mutatkoztak be növendékeink szép sikerrel és eredményekkel.